noscript image for google
Slideshow image <h2>Pieria Car</h2><p>Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων</p> <h2>Pieria Car</h2><p>Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων</p> <h2>Pieria Car</h2><p>Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων</p> <h2>Pieria Car</h2><p>Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων</p>
Previous Next
Όροι & Προϋποθέσεις


Pieria Car
Ενοικίασεις Αυτοκινήτων

 

 

Ηλικία Ενοικιαστή και Οδηγών
Ο οδηγός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 21 ετών.

Άδεια οδήγησης
Ο οδηγός θα πρέπει να έχει ελληνική άδεια οδήγησης ή χώρας μέλους κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνή,  με ημερομηνία εκδόσεως τουλάχιστον ενός έτους πριν.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την ενοικίαση του αυτοκινήτου απαιτείται πάντα μια πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD (ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής).  Αν ο πελάτης δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα, μπορεί να κάνει την κράτηση τηλεφωνικά και να καταθέσει σε τραπεζικούς λογαριασμούς τα χρήματα της ενοικίασης, καθώς και την ελάχιστη χρέωση εγγύησης .

Παραλαβή οχήματος
Κατά την παραλαβή οχήματος ο ενοικιαστής θα πρέπει να έχει μαζί του :

  1. Ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης .
  2. Την προσωπική πιστωτική του κάρτα VISA ή MASTERCARD.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Τα οχήματα μας είναι ασφαλισμένα :

  1. έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.220.000 € ανά θύμα
  2. για υλικές ζημίες τρίτων (εξαιρουμένου του αυτοκινήτου της εταιρείας μας) έως 1.220.000 € ανά θύμα
  3. ασφάλεια πυρός του αυτοκινήτου
  4. ασφάλεια κλοπής (όχι από αμέλεια και εφόσον ο ενοικιαστής μας παραδώσει το κλειδί )
  5. ασφάλεια ιδίων ζημιών (CDW-) με απαλλαγή  (ευθύνη του ενοικιαστή) ανά κατηγορία. Για τις κατηγορίες A, B, C, D το ποσό της απαλλαγής ανέρχεται στα 300€ + ΦΠΑ, για την κατηγορία Ε στα 500€ + ΦΠΑ και για την κατηγορία F στα 1000€ + ΦΠΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών,  καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει , όπως και για οδηγό μη δηλωμένο. Επίσης, δεν καλύπτονται και δεν εντάσσονται στην ασφαλιστική κάλυψη ζημιές που θα προκληθούν στα ελαστικά,  στους καθρέφτες και , στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

Πρόσθετες χρεώσεις
Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης  μία ημέρα. Με την λήξη του 24ωρου χωρίς ενημέρωση μίας ώρας νωρίτερα, ο ενοικιαστής  θα επιβαρύνεται με κόστος μιας ακόμη ημέρας.

 

Παράδοση & Παραλαβή

  1. Παράδοση εκτός γραφείου της εταιρείας, εντός ορίων της πόλης δωρεάν .
  2. Παράδοση εκτός γραφείου της εταιρείας εκτός πόλης, ή σε διαφορετικό σταθμό από αυτόν της παραλαβής  ή παράδοση στο αεροδρόμιο πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση , λαμβάνοντας υπόψη την χιλιομετρική απόσταση και την εκάστοτε ενοικίαση.

Σύστημα πλοήγησης 7 € ημερησίως

Επιπλέον οδηγός ( Α. D ) 2 € ημερησίως.

Παιδικό κάθισμα 5 € ημερησίως

Έξοδα φακέλου
Ο ενοικιαστής δεν επιβαρύνεται με το κόστος φακέλου σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητά του.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων.
Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων, που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου . Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας για την πληρωμή τους θα υπάρξει επιβάρυνση 10 € πέραν του κόστους παράβασης ( έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

Κλειδιά
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης , τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 100€ + ΦΠΑ.

No- show
Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο την συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η εταιρεία ακυρώνει την κράτηση μετά από μία ώρα και διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά την κράτηση.

Ακυρώσεις
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης , που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας σε χρονικό διάστημα 7 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης,  η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από τον ενοικιαστή 20 € από τυχόν πληρωμή του, την καταβολή ακυρωτικού τέλους . Η ακυρωτική πρέπει να αποστέλλεται με φαξ ή με email .

Εσωτερικό Αυτοκινήτου
Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθάρισμα ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με ποσό των 60,00 € συν φπα.

Με την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δίνεται στον ενοικιαστή το μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγχει και να υπογράψει . Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται,  καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στη παραλαβή και στην επιστροφή σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημίες στο όχημα.

Απόρριψη κράτησης
Η Pieria rent a car διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης εντολών για κρατήσεις που καταχωρούνται από τον χρήστη , σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβιάσει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Η Τράπεζα Eurobank έχει αναλάβει τη διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών εξασφαλίζοντας σας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας δίνετε την εντολή να χρεωθεί σε αυτή το ποσό της παραγγελίας σας.

Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μετά την επεξεργασία της εντολής από την Eurobank και το ποσό της χρέωσης θα αποτελεί καταβολή έναντι της αξίας μίσθωσης του αυτοκινήτου που αναφέρεται στην κράτηση. Σε περίπτωση που η εταιρεία για κάποιο λόγο δεν μπορέσει να κάνει δεκτή την κράτηση, τότε το ποσό χρέωσης επιστρέφεται στην ίδια κάρτα.

Σε περίπτωση που ο χρήστης με δική του ευθύνη ακυρώσει την κράτηση, τότε από το ποσό της επιστροφής παρακρατείται (ακυρωτικό τέλος), όπως προβλέπεται παραπάνω.

Γενικές διατάξεις
Η χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει ανεπιφύλακτα αποδοχή των παραπάνω όρων . Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δύναται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων δικτύου.

 

 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ. 
23510 23823, 23510 76771, 23510 77893 | Fax: 23510 36115 | Κιν. 697 6770231
Email: 
pieriacar@gmail.com